DESETKA CELJE, finančno - računovodske in svetovalne storitve za zavode, je javni zavod, ki ga je leta 2004 ustanovila Mestna občina Celje (Uradni list RS, št. 125/2004, št.125/2009, št. 44/2012). Zavod opravlja finančne ter računovodske storitve, primarno za potrebe osnovnih šol in drugih javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Mestna občina Celje. 

Osnovne dejavnosti zavoda so:

- računovodske, knjigovodske in svetovalne dejavnosti,
- obdelava podatkov,
- poslovno svetovanje.

Zavod lahko v manjšem obsegu opravlja tudi druge dejavnosti, ki služijo podpori ali dopolnitvi glavne dejavnosti,