Zakon o športu

Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja  letnega programa športa na državni ravni