Regijski park je obsežno območje regijsko značilnih ekosistemov in krajine z večjimi deli prvobitne narave in območji naravnih vrednot, ki se prepletajo z deli narave, kjer je človekov vpliv večji, vendarle pa z naravo uravnotežen. Javni zavod je ustanovljen z namenom usmerjanja trajnostnega gospodarjenja naravnih dobrin v regijskem parku.

Dejavnost 2008:

R 91.030 VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE

R 91.030 004 Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine