Ime evidence: Evidenca izdanih javnih listin 
Normativna podlaga: 12. člen Pravilnika o šolski dokumentaciji v glasbenih šolah
Opis in pogoji dostopa do evidence: -
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur