1. 
Ime evidence: Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest
Normativna podlaga: 21. člen Zakona o javnih uslužbencih
Opis in pogoji dostopa do evidence: -
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur
2. 
Ime evidence: Evidenca o strukturi javnih uslužbencev po nazivih
Normativna podlaga: 21. člen Zakona o javnih uslužbencih
Opis in pogoji dostopa do evidence: 
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur
3. 
Ime evidence: Evidenca o stroških dela
Normativna podlaga: Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, 16. člen
Opis in pogoji dostopa do evidence: 
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur
4. 
Ime evidence: Evidenca o zaposlenih delavcih
Normativna podlaga: Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, 16. člen
Opis in pogoji dostopa do evidence: 
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur