Zakon o osnovni šoli

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah

Zakon o ratifikaciji evropske konvencije o uresničevanju otrokovih pravic

Zbrani predpisi o osnovnem šolstvu na Pravno-informacijskem sistemu Republike Slovenije

Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo