Spoštovani uporabniki portala Katalogi ijz.si (v nadaljevanju portal ijz.si).

Portal ijz.si je dostopen na spletnem naslovu http://iprid.si/ijz oziroma preko drugih naslovov (url), ki uporabnika samodejno prevežejo na osnovno spletno stran.

Lastnik portala ijz.si je:
Inštitut za pravne rešitve informacijske družbe Maribor
IPRID
Ažbetova ulica 26
2000 Maribor
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Namen

Namen portala ijz.si je izbranim državnim organom, organom lokalnih skupnosti, javnim agencijam, javnim skladom in drugim osebam javnega prava, nosilcem javnih pooblastil in izvajalcem javnih služb (v nadaljnjem besedilu: organi) redno vzdrževati in na spletnih straneh javno objavljati ter dati na vpogled prosilcu po vsebinskih sklopih urejen katalog informacij javnega značaja, s katerimi organi razpolagajo.

Inštitut za pravne rešitve informacijske družbe Maribor (v nadaljevanju IPRID) se bo po najboljših močeh trudil posredovati najbolj točne podatke na svojih spletnih straneh, vendar uporabnike spletnih strani opozarja, da so vsebine informativnega značaja, zato ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost in celovitost. Uporabniki objavljene vsebine uporabljajo na lastno odgovornost.

Odgovornost

IPRID ali druge pravne ali fizične osebe, ki so sodelovale ali sodelujejo pri nastanku in izdelavi portala ijz.si, ne prevzemajo odgovornosti za občasno nedelovanje strani, za morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Zato ne odgovarjajo za škodo ali neprijetnosti, ki bi izhajale iz obstoja ali neobstoja spletnih strani, iz dostopa do in/ali uporabe in/ali nezmožnosti uporabe informacij na spletnih straneh in/ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini, ne glede na to, ali so bili obveščeni o možnosti take škode.

Na portalu ijz.si so v okviru Katalogov IJZ objavljeni katalogi izbranih organov. Informacije iz katalogov so objavljene na podlagi zahtev in aktivnosti po objavi izbranih organov. IPRID ne more in ne prevzema odgovornosti za omenjene vsebine in ne odgovarjajo za škodo ali neprijetnosti, ki bi izhajale iz obstoja ali neobstoja spletnih strani. IPRID se bo trudil in na osnovi posredovanih informacij organov objavljal njihove vsebine v katalogih, kjer bodo morebitni osebni podatki ali druge informacije, ki niso primerne za objavo, odstranjene. V koliko uporabnik meni, da je določena vsebina objavljena protipravno nas o tem dejstvu nemudoma obvestite preko e-pošte: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali preko obrazca.

IPRID si pridržuje pravico, da spremeni, doda ali odstrani vsebine na portalu ijz.si kadarkoli, na kakršenkoli način, delno ali v celoti, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Povezave

Z namenom večje uporabnosti portala ijz.si, so določene povezave usmerjene na spletne strani, ki niso v okviru naslova http://iprid.si/ijz in niso v nikakršni povezavi IPRID ter nad katerimi IPRID nima nadzora, zato zanje ne more jamčiti, prevzemati odgovornosti za vsebine in tudi ne prejemati ali posredovati pritožb glede delovanja ali glede vsebin, na katere je vzpostavljena povezava. Drugim spletnim stranem dovoljujemo objavo povezave na portal ijz.si.

Osebni podatki

IPRID izjavlja, da varuje zasebnost vsakega uporabnika portala ijz.si in brez privolitve uporabnikov ne bomo obdelovali nobenih osebnih podatkov razen v primerih, ki jih določa zakon. Podrobnosti so zapisane v posebnem dokumentu.

Spremembe

Pogoji uporabe so bili spremenjeni 15. junija 2013 in pridružujemo si pravico do njihov sprememb, dopolnitev in izboljšav brez izrecne najave naključnim uporabnikom portala ijz.si.

 

Inštitut za pravne rešitve informacijske družbe Maribor
IPRID
Ažbetova ulica 26
2000 Maribor

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.