Main menu

ZDRAVSTVENI INFORMACIJSKI SISTEM 

Namen: administrativno spremljanje zdravljenja pacientov, zaračunavanje opravljenih storitev, evidentiranje podatkov o zdravstveni negi ter zagotavljanja podatkov za zunanje institucije. Način pridobivanja podatkov iz zbirke: Pisni zahtevek skladno z določili ZVOP. Dostop do zbirke: Informacijski sistem je dostopen v omrežju ZD Kočevje. Omejitve dostopa: Uporabniško ime, geslo z avtorizacijo.

POSLOVNI INFORMACIJSKI SISTEM

Namen: spremljanje materialnega in finančno-računovodskega poslovanja ZD, evidence osnovnih sredstev in upravljanje s kadri in dokumenti Način pridobivanja podatkov zbirke: Pisni zahtevek skladno z določili ZVOP. Dostop do zbirke: Informacijski sistem je dostopen v omrežju ZD Kočevje. Omejitve dostopa: Uporabniško ime, geslo z avtorizacijo

LABORATORIJSKI INFORMACIJSKI SISTEM

Namen: spremljanje izvidov laboratorijskih preiskav Način pridobivanja podatkov iz zbirke: Pisni zahtevek skladno z določili ZVOP. Dostop do zbirke: Informacijski sistem je dostopen v omrežju ZD Kočevje. Omejitve dostopa: Uporabniško ime, geslo z avtorizacijo

SPLETNE STRANI ZD KOČEVJE

Opis namena zbirke: Dostop do podatkov objavljenih na spletni strani ZD Kočevje. Način pridobivanja podatkov iz zbirke: http://www.zdkocevje.si/ - javni dostop. Dostop do zbirke: dostop do interneta. (Seznam zdravnikov in zobozdravnikov, ordinacijski časi, čakalne dobe, kontakti za naročanje, aktualna obvestila.