Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda "Zavod za šport in prireditve Medvode"

Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda "Zavod za šport in prireditve Medvode"