Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda DESETKA CELJE, finančno - računovodske in svetovalne storitve za zavode (2017)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ DESETKA CELJE – finančno-računovodske in svetovalne storitve (2012)

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Desetka Celje, finančno – računovodske in svetovalne storitve za zavode (2004)