Odlok o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda vrtec Pobrežje Maribor (MUV, št. 9/97)

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Pobrežje Maribor (MUV, št. 12/2009)

Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Pobrežje Maribor (MUV, št. 27/2017)

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda vrtec Pobrežje Maribor (MUV, št. 14/2019)