katalogi ijz.si - Katalogi informacij javnega značaja - ijz.si

Predpisi lokalne skupnosti - Vrtec Otona Župančiča Maribor

Odlok o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda vrtec Otona Župančiča Maribor (MUV, št. 9/97)

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Otona Župančiča Maribor (MUV, št. 12/09)

 

IPRID