Odlok o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda vrtec Ivana Glinška Maribor

Odlok o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda vrtec Ivana Glinška Maribor v Mestni občini Maribor 

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ivana Glinška Maribor (MUV, št. 12/2009)