Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stranje (Kamnik)

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stranje

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stranje