Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ljudski vrt (2009)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ljudski vrt (2009)