Odlok o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Franja Žgeča Dornava