Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda “Osnovna šola Vinica

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda