Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega in vzgojnovarstvenega zavoda osnovna šola Radlje ob Dravi (MUV, št. 21/1996, str. 359)

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega in vzgojno varstvenega zavoda osnovna šola Radlje ob Dravi (MUV, št. 23/1998, str. 377)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Radlje ob Dravi