Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Polhov Gradec 

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Polhov Gradec (2015)