Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Markovci

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna šola Markovci

Popravek Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Markovci

Popravek Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Markovci