Pravilnik za podeljevanje priznanj, plaket in priznanj za življensko delo

Pravilnik za vrednotenje programov športa v občini Jesenice

Spremembe in dopolnitve pravilnika za vrednotenje programov športa v občini Jesenice