Uvedba videonadzora
 
S 13. 9. 2010 je OŠ Destrnik-Trnovska vas, Janežovski Vrh 45, 2253  Destrnik, OŠ Destrnik, uvedla video nadzor, ki zajema dostop, vstop in izstop pri vhodu, prostor avle, šolske hodnike ter streho telovadnice.
Za vzpostavitev videonadzora v šoli smo se odločili zaradi optimalnejšega zagotavljanja:
- varnosti učencev, otrok, delavcev šole, premoženja šole, obiskovalcev, itd.,
- preprečevanje nasilja med vrstniki (učenec nad učencem),
- preprečevanje odtujevanja osebne lastnine,
- preprečevanja uničevanja šolske lastnine.
 
Štev.: 1420/10
Dne 13. 9. 2010
 
Ravnatelj: mag. Drago Skurjeni