Kodeks ravnanja zaposlenih

Poslovnik o delu sveta staršev

Poslovnik o delu sveta zavoda

Pravila I. osnovne šole Celje

Pravilnik o povračilih stroškov v zvezi z delom

Pravilnik o rabi, varovanju in uničevanju pečatov in ključev

Pravilnik o rednem letnem popisu

Pravilnik o subvencioniranju šole v naravi

Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane

Pravilnik o volitvah in odpoklicu v svet zavoda