Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dobrova

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dobrova