Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Kidričevo

Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Kidričevo
Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Kidričevo
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Borisa Kidriča Kidričevo
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Borisa Kidriča Kidričevo