katalogi ijz.si - Katalogi informacij javnega značaja - ijz.si

Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Viški gaj (Ur. l. RS, št. 39/08)

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Viški gaj (Ur. l. RS, št. 49/10)

IPRID