Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje 

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje (2014)

Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Kočevje

Odlok o ustanovitvi zdravstvenega doma Kočevje (Uradni list RS, št. 9/1993, str. 436)