1.
Ime evidence: Evidenca prijavljenih za vpis in vpisanih študentov,
Normativna podlaga: 56. člen Zakona o višjem strokovnem izobraževanju
Opis in pogoji dostopa do evidence: evidenca ni javno dostopna

2.
Ime evidence: Osebni list študenta
Normativna podlaga: 56. člen Zakona o višjem strokovnem izobraževanju
Opis in pogoji dostopa do evidence: evidenca ni javno dostopna

3. 
Ime evidence: Zapisnik o izpitu, s katerim se evidentira prijava k izpitu, potek izpita in dosežena ocena
Normativna podlaga: 56. člen Zakona o višjem strokovnem izobraževanju
Opis in pogoji dostopa do evidence: evidenca ni javno dostopna

4. 
Ime evidence: Evidenca izdanih dokumentov o končanem študiju
Normativna podlaga: 56. člen Zakona o višjem strokovnem izobraževanju
Opis in pogoji dostopa do evidence: evidenca ni javno dostopna

5. 
Ime evidence: Evidenca o zaposlenih delavcih
Normativna podlaga: 57. člen Zakona o višjem strokovnem izobraževanju
Opis in pogoji dostopa do evidence: evidenca ni javno dostopna

6.
Ime evidence: Evidenca o plačah
Normativna podlaga: 57. člen Zakona o višjem strokovnem izobraževanju
Opis in pogoji dostopa do evidence: evidenca ni javno dostopna

7.
Ime evidence: Evidenca prijavljenih kandidatov za vpis 
Normativna podlaga: 86. člen Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju
Opis in pogoji dostopa do evidence: evidenca ni javno dostopna

8.
Ime evidence: Evidenca vpisanih po letnikih, oddelkih in skupinah v redovalnicah
Normativna podlaga: 86. člen Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju
Opis in pogoji dostopa do evidence: evidenca ni javno dostopna

9.
Ime evidence: Osebni list
Normativna podlaga: 86. člen Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju
Opis in pogoji dostopa do evidence: evidenca ni javno dostopna

10.
Ime evidence: Matična knjiga
Normativna podlaga: 86. člen Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju
Opis in pogoji dostopa do evidence: evidenca ni javno dostopna

11.
Ime evidence: Evidenca podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih vpisanih
Normativna podlaga: 86. člen Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju
Opis in pogoji dostopa do evidence: evidenca ni javno dostopna

12.
Ime evidence: Evidenca zapisnikov sej izpitnega odbora za zaključni izpit
Normativna podlaga: 86. člen Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju
Opis in pogoji dostopa do evidence: evidenca ni javno dostopna

13.
Ime evidence: Poročilo o zaključnem izpitu
Normativna podlaga: 86. člen Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju
Opis in pogoji dostopa do evidence: evidenca ni javno dostopna

14.
Ime evidence: Evidenca zapisnikov o izpitih
Normativna podlaga: 86. člen Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju
Opis in pogoji dostopa do evidence: evidenca ni javno dostopna

15.
Ime evidence: Evidenca o dijakih, ki jih obravnava svetovalna služba
Normativna podlaga: 86. člen Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju
Opis in pogoji dostopa do evidence: evidenca ni javno dostopna

16.
Ime evidence: Evidenca vpisanih, ki se izobražujejo izredno in evidenca kandidatov, ki opravljajo izpite
Normativna podlaga: 86. člen Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju
Opis in pogoji dostopa do evidence: evidenca ni javno dostopna

17.
Ime evidence: Evidenca o preverjanju in ocenjevanju znanja
Normativna podlaga: 86. člen Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju
Opis in pogoji dostopa do evidence: evidenca ni javno dostopna

18.
Ime evidence: Evidenca izdanih dokumentov o končanem izobraževanju
Normativna podlaga: 86. člen Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju
Opis in pogoji dostopa do evidence: evidenca ni javno dostopna

19.
Ime evidence: Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest
Normativna podlaga: 21. člen Zakona o javnih uslužbencih
Opis in pogoji dostopa do evidence: evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur

20.
Ime evidence: Evidenca o strukturi javnih uslužbencev po nazivih
Normativna podlaga: 21. člen Zakona o javnih uslužbencih
Opis in pogoji dostopa do evidence: evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur