Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda "Izobraževalni center Piramida Maribor" (2008)

Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda "Izobraževalni center Piramida Maribor" (2010)