Predpisi s področja srednješolskega poklicnega in strokovnega izobraževana:

Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Pravilnik o zaključnem izpitu

Pravilnik o ocenjevanju znanja v poklicnem in srednjem strokovnem izobraževanju

Pravilnik o šolskem koledarju v srednjih šolah

Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah

Pravilnik o vpisu v srednje šole

Pravilnik o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vpisu v srednje šole

Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o ocenjevanju znanja v poklicnem in srednjem strokovnem izobraževanju

Drugi predpisi s področja srednješolskega poklicnega in strokovnega izobraževana

Predpisi s področja višješolskega strokovnega izobraževanja

Zakon o višjem strokovnem izobraževanju

Pravilnik o javnih listinah v višjem strokovnem izobraževanju

Pravilnik o sprejemu novih in prenovljenih višješolskih študijskih programov

Pravilnik o višješolskem študijskem programu Živilstvo in prehrana

Pravilnik o skrbi za razvoj in učenje slovenščine v višjih strokovnih šolah

Pravilnik o ocenjevanju znanja v višjih strokovnih šolah

Pravilnik o ustanavljanju javnih višjih strokovnih šol

Pravilnik o vpisu v višje strokovno izobraževanje

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vpisu v višje strokovno izobraževanje

Drugi predpisi s področja višješolskega strokovnega izobraževanja