Odlok o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Mestne občine Celje

Sklep o določitvi šolskih okolišev osnovnih šol na območju Mestne občine Celje