Informacije javnega značaja - IJZ so pomemben institut demokratične države, ki vzpodbuja odgovorno, transparentno, ekonomično in pošteno delovanje javnega sektorja.

Pravico dostopa do javnih informacij imajo vse fizične in pravne osebe. Naloga javnega sektorja pa je, da se zaveda, katere informacije mora posredovati javnosti, kdaj in kako ter katere informacije ne sodijo v javnost.

Na Inštitutu za pravne rešitve informacijske družbe Maribor že od leta 2007 svetujemo javnemu sektorju, kako naj posluje na področju informacij javnega značaja in za okoli 80 organov s področja vzgoje, izobraževanja, kulture in drugih področij vzdržujemo kataloge IJZ

Pridružite se nam tudi vi!

.