Main menu

Vrtec Borisa Pečeta

Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naslov: Vrtec Borisa Pečeta
Sedež: Tomšičeva ulica 32
Pošta: 2000 Maribor
Telefon: (02) 234 32 60
Faks: (02) 234 32 70
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Ravnatelj javnega zavoda: Marija Pšunder, dipl.vzg.predš.otr., ravnateljica
Odgovorna uradna oseba: Marija Pšunder, dipl.vzg.predš.otr., ravnateljica
Datum prve objave kataloga: 16.02.2007
Datum zadnje spremembe kataloga: 08.05.2018
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.ijz.si/katalogi/79-vrtec-borisa-peceta
Pravna podlaga: Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Uredba o posredovanju informacij javnega značaja

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a Organigram in podatki o organizaciji javnega zavoda

Delovno področje - vrtec

Organi javnega zavoda: Svet zavoda, ravnatelj, pomočnik ravnatelja, strokovni organi, svet staršev

Ravnateljica: Marija Pšunder, dipl.vzg.predš.otr.
Telefon: (02) 234 32 62
e-pošta:Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Svetovalna delavka: Dominika Vilčnik, univ. prof. slov. in pedag.
Telefon: (02) 234 32 68
e-pošta:Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Organizatorka zdravstveno hig. režima: Aleksandra Tkavc, univ.dipl.inž.živ.tehnol.
Telefon: (02) 234 32 69
e-pošta:Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Računovodstvo: Kristina Bergauer
Telefon: (02) 234 32 64
e-pošta:Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Tajništvo: Saška Hobacher
Telefon: (02) 234 32 60
e-pošta:Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

1.
Naziv notranje organizacijske enote: Enota Tomšičeva
Naslov: Tomšičeva ulica 32, Maribor
Telefon: (02) 23 43 260
Vodja enote: Alenka Mauko

2.
Naziv notranje organizacijske enote: Enota Bresternica
Naslov: Na gaj 4, 2354 Bresternica
Telefon: (02) 23 42 290
Vodja enote:Nataša Kukovec

3.
Naziv notranje organizacijske enote: Enota Kamnica
Naslov: Vrbanska cesta, 2351 Kamnica
Telefon: (02) 234 32 80
Vodja enote: Renata Špes

4.
Naziv notranje organizacijske enote: Enota Košaki
Naslov: Krčevinska ulica 10, 2000 Maribor
Telefon: (02) 234 32 81
Vodja enote: Jožica Lobnik

Organigram

2.b Kontaktni podatki osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba: Marija Pšunder, dipl.vzg.predš.otr., ravnateljica
Naslov: Tomšičeva ulica 32, 2000 Maribor
Telefon: (02) 234 32 62
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja javnega zavoda

Zakoni in podzakonski akti - vrtec

Predpisi lokalne skupnosti - Vrtec Borisa Pečeta

Splošni akti javnega zavoda

Predpisi EU

2.d Seznam predlogov splošnih aktov javnega zavoda

Predlogi splošnih aktov zavoda

2.e Seje sveta javnega zavoda

Seje sveta javnega zavoda

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

letni delovni načrt

- program razvoja zavoda

- poročilo o uresničitvi letnega delovnega načtra

- poročila o vzgojni oziroma varstveni problematiki

- pravila in drugi akti zavoda

- kurikulum za vrtce

2.g Seznam vrst upravnih postopkov

Vrste upravnih postopkov, ki jih vodi javni zavod:

1. Vrtec - javni zavod odloča o tem, kateri otroci se sprejmejo v vrtec v skladu z določili Zakona o splošnem upravnem postopku, z uporabo skrajšanega ugotovitvenega postopka. Vodenje in izpeljavo postopka vpisa otrok v vrtec lahko občina ustanoviteljica podrobneje uredi s svojim aktom.

Normativna podlaga: 20. člen Zakona o vrtcih

2. Odločanje o zahtevi za dostop do informacije javnega značaja

Normativna podlaga:

21. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja

2.h Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila

Javno naročanje po ZJN2 - Portal javnih naročil

Drugi javni razpisi/naročila

Razpisi delovnih mest

Druge objave

2.i Seznam evidenc s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc - vrtec

2.j Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Ime informatizirane zbirke:

Kratek opis namena zbirke:

Opis načina pridobivanja podatkov iz zbirke:

Dostop do zbirke:

2.k Druge informacije javnega značaja

Novice o delovanju javnega zavoda:

Letna poročila o dostopu do informacij javnega značaja:

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja: -

Uradne ure organa za dostop do kataloga informacij javnega značaja: vsak delovnik v času uradnih ur

Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja:

- osebni dostop na sedežu javnega zavoda

- dostop po elektronski poti

Dostop na podlagi zahteve

Neformalna zahteva:

- ustna zahteva

- preko telefona

- po elektronski poti

Formalna zahteva:

- zahteva podana ustno na zapisnik

- pisna zahteva po pošti

- vložitev zahteve po elektronski pošti

Zahtevo se lahko poda na uradni elektronski naslov

Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami: Prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami.

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov:
- vpis otrok,
- ekonomska cena programa vrtca,
- poslovni čas vrtca,
- prireditve,
- obogatitvene dejavnosti v vrtcu,
- nadstandardne dejavnosti vrtca.

4. STROŠKOVNIK IN CENIK

Cena za posredovanje informacij javnega značaja:

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis).
V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam bomo za posredovane informacije javnega značaja zaračunali materialne stroške. Informacij javnega značaja ne zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev.

Če so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na spletu, vam cene informacij za namen ponovne uporabe ne bomo zaračunali. V primeru, da boste zahtevali informacije javnega značaja v večjem obsegu, lahko od vas zahtevamo vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevanih informacij.

Stroškovnik materialnih stroškov za ponovno uporabo informacij javnega značaja: povezava

Drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja:

 

Spletno mesto za namen prilagajanja spletne strani vašim potrebam, za potrebe prijave, merjenja obiskanosti in dodatnih funkcionalnosti v zvezi z družabnimi omrežji uporablja piškotke. Omogočajo nam, da lahko zagotovimo delovanje vseh funkcij spletnega mesta, določene vsebine prilagodimo posebej za vas in z analizo obiska izboljšujemo spletno mesto. Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.
več informacij Potrdi